Actualités

Wat houdt een stage in?

Voor de leerlingen uit het technisch kwalificatie en het beroepsonderwijs bestaat de mogelijkheid om binnen het kader van hun schoolopleiding stages te doen in bedrijven.
De stage duurt één tot zes weken en vormt het voorwerp van een stage-overeenkomst naar een vooraf bestaand model. Deze overeenkomst staat borg voor de kwaliteit van de opleiding en haar pedagogische opvolging.

1. De plichten van het bedrijf


Het bedrijf verbindt er zich toe een stagiair op te nemen en hem in reële arbeidssituaties aan te stellen met het perspectief op een waarachtige opleiding.

2. De plichten van de school


De leerling/stagiair blijft onder de volledige verantwoordelijkheid van de school. De leerling wordt dus niet bezoldigd en valt niet onder het stelsel van sociale zekerheid.
De verzekeringspolis van de school dekt de burgerlijke verantwoordelijkheid van de stagiair, alsook de ongevallen die op zich op de werkvloer of op weg naar en van het werk zouden kunnen voordoen.

3. De plichten van de stagiair


De stagiair verbindt zich ertoe zowel de regels van het bedrijf als de stage-overeenkomst tussen de school en het bedrijf te eerbiedigen.